Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Edeb Erkan (EE) dergisi uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 2022 yılında yayım hayatına başlamıştır ve altı ayda bir (Mayıs-Kasım) olmak üzere makale yayımlamaya devam etmektedir. Edeb Erkan; Türkistan, Horasan, Azerbaycan, Rum, Rumeli Marifeti üzerine yapılacak çalışmaların akademik zeminidir. Bu çerçevede Fütüvvet, Melamet, Kalenderlik, Yesevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Tasavvuf konularının anlaşılmasına katkı sağlamakta ve bu alanda yapılacak yeni bilimsel gelişmeleri, araştırmaları teşvik edecek nitelikli ve özgün akademik makaleler yayımlamaktadır. Bu konularda yürütülen çalışma ve araştırmalar ile sınırlı alan dergisi Sosyal Bilimler üst başlıklı, Kültürel Çalışmalar ile ilgili; Mimarlık, Sanat, Klasikler, Etnik Çalışmalar, Aile Çalışmaları, Tarih, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Din, Psikoloji ve Sosyoloji gibi disiplinlere açık bir platformdur.

 

Amaç ve Kapsam

Edeb Erkan dergisi araştırmacılar tarafından Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan özgün araştırma makalelerini, çevirileri, yayın değerlendirmelerini bilimsel kriterlere uygun bir şekilde kabul edip yayınlamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflemektedir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen her bir çalışma, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca benzerlik kontrolü tespitinde kullanılan özel program (iThenticate) aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Derginin yayım kapsamına göre Sosyal Bilimler üst başlıklı, Kültürel Çalışmalar ile ilgili; Mimarlık, Sanat, Klasikler, Etnik Çalışmalar, Aile Çalışmaları, Tarih, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Din, Psikoloji ve Sosyoloji gibi disiplinlerin alanlarına giren konularda araştırma makaleleri, çeviriler ve yayın değerlendirmeleri kabul edilmektedir.

Çalışmalar, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Makale gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Edeb Erkan dergisinin Yayın Kurulu, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

 

Konu Kategorisi: Sosyal Bilimler

Bilim Alanı: Kültürel Çalışmalar

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Sanat, Klasikler, Etnik Çalışmalar, Aile Çalışmaları, Tarih, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Din, Psikoloji ve Sosyoloji.

 

Yayın Dili

Tam Metin Yayın Dili:

  • Birincil Dil: Türkçe
  • İkincil Dil: İngilizce

 

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:

  • Makale Başlığı: Türkçe ve İngilizce
  • Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
  • Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
  • Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce
  • Kaynaklar: Türkçe (Latin Alfabesinde)

 

Ücret Politikası

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Edeb Erkan dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Edeb Erkan dergisinin tüm giderleri yayıncı tarafından karşılanmaktadır.

 

Yayın İçeriği

Edeb Erkan dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

 

Telif Hakkı

Edeb Erkan dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Edeb Erkan dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

 

Makalelerin Özgünlüğü

Edeb Erkan daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir.

 

Makale Başvuruları

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

 

Okur Kitlesi

Hedef okuyucu kitlesi; sosyal bilimlerin her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencilerdir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.