Hayati Bice, Divân-ı Hikmet’in Kavram Haritası, Yesevîlik Yolunun Esasları

Makale Yan Taraf

Hüseyin Özgün
Ankara Hacı Bayram Veli University image/svg+xml

DOI:

10.59402/EE005202415
Nasıl Atıf Yapılır
Özgün, H. (2024). Hayati Bice, Divân-ı Hikmet’in Kavram Haritası, Yesevîlik Yolunun Esasları. Edeb Erkan, (5), 245–253. https://doi.org/10.59402/EE005202415

Özet

Hayati Bice tarafından kaleme alınmış olan Divan-ı Hikmet’in Kavram Haritası, Yesevîlik Yolunun Esasları isimli kitap, toplamda 316 sayfa olup Sözbaşı, Giriş, Türklerin İslâm’a Girişi başlıklı Birinci Bölüm, Ahmed Yesevî ve Divân-ı Hikmet başlıklı İkinci Bölüm, Hikmetlerde Yer Alan Tasavvufî Kavramlar başlıklı Üçüncü Bölüm, Sonuç, Kaynaklar ve Dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Söz konusu kitabın 1. Baskısı, Mart 2023’te Hitabevi Yayınlarından çıkmıştır. Bu eserde, Divan-ı Hikmet adlı kitapta bir araya getirilen Ahmed Yesevi hikmetleri; konu ve içerik yönünden bütüncül olarak ele alınmış, hem tasavvuf araştırmaları yönünden hem de tarihi açıdan, analitik bir yöntemle değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Divan-ı Hikmet, Ahmed Yesevî, Kavram Haritası. 

Kaynaklar

Bice, H. (2023). Divân-ı Hikmet’in kavram haritası, Yesevilik yolunun esasları. Hitabevi Yayınları.

Erdil, M. (2022). Kavram haritası tekniği ile yürütülen derslerin yabancı öğrencilerin Türkçe dil bilgisi öğrenimlerine etkisi (Tez No: 713572) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

Kaşlı, A. F., Aytaç, V., & Erdur, G. (2001). Kavram haritalama. Ege Eğitim Dergisi, (1), 127-136.

Kitapyurdu.com. (2024, Ocak 29). Dr. Hayati Bice, Özgeçmişi. https://www.kitapyurdu.com/yazar/dr-hayati-bice/8225.html

Maraş, İ. (2016). Ahmet Yesevî (ö. 1166) düşüncesinde ahlak felsefesinin temel kavramları. Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, 1, 568-578.

Okumuş, E. (2016). Sosyolojik okuma yaklaşımıyla Hoca Ahmet Yesevî. Diyanet İlmî Dergi, 52(4), 169-190.

Taşğın, A. (2016). İrfanın anlam kaybı ve belirsizliği Yesevilikte sofra tutmak. Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyumu, 1, 81-99.

Makale Detayları