Pavel Nikolayeviç Ahmerov, Ahmed Yesevî Mührünün Tasviri

Makale Yan Taraf

Nasıl Atıf Yapılır
Musalı, V. (2024). Pavel Nikolayeviç Ahmerov, Ahmed Yesevî Mührünün Tasviri. Edeb Erkan, (5), 179–187. https://doi.org/10.59402/EE005202409

Özet

Kazan İmparator Üniversitesi bünyesindeki Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Cemiyeti’nin üyesi ve çalışanı Ebû Bekr (Abubakr) Ahmedcanoviç Divayev 1895 yılında Orta Asya’da iken Hoca Ahmed Yesevî mührünün kâğıta basılı bir kopyasını elde eder. Divayev bu kopyayı bir mektup eşliğinde çalıştığı kuruma yollar ve 1896 yılında Pavel Nikolayeviç Ahmerov tarafından söz konusu mühür üzerine bir makale yayınlanır. Makalede mührün resmi yer alır ve mühür üzerindeki yazıların içeriği değerlendirmeye tabi tutulur. Ahmerov, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hoca Ahmed Yesevî’nin yanı sıra mühür üzerinde isimleri yer alan 9 kişiden 6’sının kimliğini belirlemeyi başarır. Yesevî mührü daha sonraları çok kez yayınlanmışsa da ilk kez Ahmerov’un bu makalesi çerçevesinde basılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan, Tasavvuf. 

Kaynaklar

Ahmerov, P. N. (1896). Opisaniye peçati Axmada Yasavi. İzvestiya Obşestva arxeologii, istorii i etnografii pri İmperatorskom Kazanskom universitete, 13(6), 529-537 [Ахмеров, П. Н. (1896). Описание печати Ахмеда Ясави. Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете, 13(6), 529-537].

Arınova, D., & Assetova, K. (2018). Hoca Ahmed Yesevî mührü hakkında. İçinde İ. Yesevî (Haz.) & N. Hasan (Ed.), Kul Hoca Ahmed Yesevî: Makaleler kitabı (ss. 445-447). Arı Sanat Yayınevi.

Güler, K. (2018). Kültür coğrafyamızda ve Ahmet Yesevî’de on sayısı üzerine değerlendirmeler. The Journal of Academic Social Science Studies, (68), 77-98. https://doi.org/10.9761/JASSS7628

Suleymanov, M. A. (2009). Ob ottiske peçati Xodji Axmada Yasavi. Pax Islamica, 1(2), 267-271 [Сулейманов, М. А. (2009). Об оттиске печати Ходжи Ахмада Йасави. Pax Islamica, 1(2), 267-271].

(2024, Mayıs 1). https://tatarica.org/ru/razdely/obrazovanie/personalii/ahmerov-pavel-nikolaevich

Makale Detayları

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri