Pavel Nikolayeviç Ahmerov, Ahmed Yesevî Camii’nin Yazıtları

Makale Yan Taraf

Nasıl Atıf Yapılır
Musalı, N. (2024). Pavel Nikolayeviç Ahmerov, Ahmed Yesevî Camii’nin Yazıtları. Edeb Erkan, (5), 189–200. https://doi.org/10.59402/EE005202410

Özet

Çevirisi sunulan makale 1896 yılında Rusça olarak basılmıştır. Makalenin hazırlanmasında Pavel Nikolayeviç Ahmerov’un yanı sıra iki kişinin daha katkıları bulunmaktadır. Bunlardan biri Türkistan kadısı Lütfullah Hoca Atahocakaziyev, diğeri ise Kazan İmparator Üniversitesi bünyesindeki Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Cemiyeti’nin üyesi ve çalışanı olan Ebû Bekr (Abubakr) Ahmetcanoviç Divayev’dir. Şöyle ki Lütfullah Hoca, Türkistan şehrindeki Hoca Ahmed Yesevî Türbesi’nde bulunan yazıtların metnini istinsah etmiş, Divayev bu notları açıklayıcı bir mektup eşliğinde Kazan Üniversitesi’ne göndermiş, Ahmerov ise bu bilgilerden yola çıkarak ve özellikle de kitabelerin metnini Rusçaya çevirerek makaleyi hazırlamıştır. Makalede sunulan yazıtlar, Emîr Timur zamanından XIX. yüzyılın sonlarına kadar uzanan geniş bir dönemi kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan, Epigrafi. 

Kaynaklar

Ahmerov, P. N. (1896a). Opisaniye peçati Axmada Yasavi. İzvestiya Obşestva arxeologii, istorii i etnografii pri İmperatorskom Kazanskom universitete, 13(6), 529-537 [Ахмеров, П. Н. (1896). Описание печати Ахмеда Ясави. Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете, 13(6), 529-537].

Ahmerov, P. N. (1896b). Nadpisi meçeti Ahmeda Yasavi. İzvestiya Obşestva arxeologii, istorii i etnografii pri İmperatorskom Kazanskom universitete, 13(6), 538-551 [Ахмеров, П. Н. (1896). Надписи мечети Ахмеда Ясави. Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете, 13(6), 538-551].

Ananiev, V. G., & Bukharin V. G. (2020) İmena, kotorıye nikogda ne budut zabıtı…. Rossiyskoye vostokovedeniye v perepiske V. V. Bartolda, N. Ya. Marra I S.F. Oldenburga. Varfolemeyev A. D. [Ананьев, В. Г., & Бухарин, М. Д., (2020). «Имена, которые никогда не будут забыты…». Российское востоковедение в переписке В. В. Бартольда, Н. Я. Марра и С. Ф. Ольденбурга. Варфоломеев А. Д.].

Moser, H. (1889). Durch central asien. Brockhaus.

(2024, Mayıs 1). https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/tevbe-suresi-9/ayet-19/diyanet-vakfi-meali-4

(2024, Mayıs 1). https://tatarica.org/ru/razdely/obrazovanie/personalii/ahmerov-pavel-nikolaevich

Makale Detayları