Bir Varmış Bir Yokmuş: Fazıl Yenisey (1905-1967)
Once Upon a Time: Fazıl Yenisey (1905-1967)

Makale Yan Taraf

Nuri Güçtekin
Sorumlu Yazar / https://ror.org/05mskc574

DOI:

10.59402/EE003202303
Nasıl Atıf Yapılır
Güçtekin , N., & Şakar, M. F. (2023). Bir Varmış Bir Yokmuş: Fazıl Yenisey (1905-1967): Once Upon a Time: Fazıl Yenisey (1905-1967). Edeb Erkan, (3). https://doi.org/10.59402/EE003202303

Özet

Bu çalışmada, Fazıl Yenisey’in hayatı konu edilmiştir. Fazıl Yenisey, eserleri arasında özellikle Bektaşi Kadın Şairler isimli eseriyle tanınmakta ve burada yayınladığı eserleri de tanıtılmıştır. Fazıl Yenisey, 1927-1967 yılları arasında Balıkesir, Bandırma, Malatya, Denizli, İzmir, Bursa ve İstanbul’daki resmî ve özel eğitim kurumlarında 39 yıl 3 ay 18 gün eğitimcilik ve idarecilik yapmıştır. Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Bektaşilik ve Bursa Folkloru konularında önemli ve öncü çalışmalar yapan Fazıl Yenisey’in bibliyografisi arşivler başta olmak üzere ulaşılabilen birçok kaynaklardaki verilere yer verilerek ele alınmıştır. Tüm bunlara rağmen, Fazıl Yenisey’in hayatı, eserleri ve kamu görevi hakkında bilinenler çok sınırlıdır. Yapılan müracaatlarda ve incelemelerde sicil dosyasının günümüze intikal etmediği tespit edilmiştir. Kandilli Kız Lisesi arşivinden hizmet cetveline, Fatih Kız Lisesi arşivinden ise son memuriyeti hakkındaki bilgilere ulaşılmıştır. Şair, yazar, romancı ve eğitimci kimliği yanında açıkça ifade etmese de, eserleri ve yakın çevresinden Bektaşi-meşrep olduğu anlaşılmaktadır. Hizmet cetveli ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında derlenen çalışmamızda; Fazıl Yenisey’in Türk Kültür tarihindeki önemi, mesleki yaşamı ve Türk Edebiyat Tarihi’ne katkısı ilk kez ortaya çıkarılmış ve ileride yapılacak neşriyata katkı sağlanmıştır. Sonuç olarak birçok eseriyle uzun süre yayın hayatında kalan ve birçok okuyucuya ulaşan Fazıl Yenisey hakkında ilk defa bu denli geniş ve ilk biyografi hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Bektaşilik, Bursa, Fazıl Yenisey.

Makale Detayları