Halman, H. T. (2018). İki Denizin Buluştuğu Yer Hızır (a.s.), Çeviren: İsmail Aydın, Nefes Yayınları.

Makale Yan Taraf

Tevfik Cem Kurt
Sorumlu Yazar / https://ror.org/05mskc574

DOI:

10.59402/EE002202208
Nasıl Atıf Yapılır
Kurt, T. C. (2022). Halman, H. T. (2018). İki Denizin Buluştuğu Yer Hızır (a.s.), Çeviren: İsmail Aydın, Nefes Yayınları. Edeb Erkan, (2). https://doi.org/10.59402/EE002202208

Özet

Tanıtımı gerçekleştirilecek eser, Central Michigan University öğretim üyesi Hugh Talat Halman tarafından, orijinali Where The Two Seas, Türkçe çevirisi İki Denizin Buluştuğu Yer HIZIR (a.s.) ismi ile raflardaki yerini almıştır. Eser İsmail Aydın tarafından çevrilerek, İstanbul, Nefes Yayınları tarafından, Şubat 2018 ve Nisan 2018’de iki baskısı yapılan, 342 sayfadan ibaret, tasavvuf temalı bir eserdir. Kapağında iki denizin buluştuğu yerde, büyükçe bir balığın üzerinde, ellerini semaya açmış dua eden ve rivayetlere göre “Yeşil Kişi” olarak adlandırılan Hızır’ın (a.s.) tasviri ile görselleştirilen kitap yedi ana bölümden müteşekkildir. Bu doğrultuda kapak, kitabın içeriği ile ahenkli şekilde imgelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hızır, Musa, Yuşa, İki Denizin Buluştuğu Yer, Mürit, Mürşit.

Makale Detayları