Muhammed Rezâ Şefî’î Kedkenî. (1387). Kalenderîye Der Tarîh Diğer Dîsîhâ-yı Yek İdeolojî. İntişârât-ı Suhen.
Muhammed Rezâ Şefî’î Kedkenî. (1387). Tarihte Kalenderîlik Bir İdeolojinin Renkliliği. İntişârât-ı Suhen.

Makale Yan Taraf

Nasıl Atıf Yapılır
Sevimli, E. (2023). Muhammed Rezâ Şefî’î Kedkenî. (1387). Kalenderîye Der Tarîh Diğer Dîsîhâ-yı Yek İdeolojî. İntişârât-ı Suhen.: Muhammed Rezâ Şefî’î Kedkenî. (1387). Tarihte Kalenderîlik Bir İdeolojinin Renkliliği. İntişârât-ı Suhen. Edeb Erkan, (3). https://doi.org/10.59402/EE003202311

Özet

Yayın değerlendirmesini yaptığımız çalışma, İranlı âlim ve şair Muhammed Reza Şefî’î Kedkenî (1318/1939-….) tarafından yazılmıştır. Oldukça üretken biri olan yazar, Modern İran edebiyatına eklediği sayısız bilimsel eserle âdeta bu alanı ihya eden araştırmacı rolünü üstlenmiştir. Çalışmanın girişi, Fars edebiyatında Kalenderîlik tarikatının ya da ideolojisinin tanımından başlayarak gelişimini veren kaynak niteliğindedir. Eserde Kalenderî ideolojisi yanında, etkilendikleri Melamet ve Melamîlik düşüncesi de ayrıntılı incelenmiştir. Kedkenî eserini bir mukaddime, 67 alt başlık içeren asıl bölüm ve Kalenderîleri ilgilendiren 7 ek dökümanı içeren bölüm olmak üzere oluşturmuştur. Yazar, eserine kullanılan kavramların sayfa numaralarını içeren “Kalenderî kavramlar sözlüğü”nü ekleyerek eserinden yararlanmayı kolaylaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalenderîlik, Tarih, Muhammed Reza Şef’î Kedkenî, İdeoloji.

Makale Detayları