Hacı Abdurrahim Baba, Âdabu’t-Tarik.
Hacı Abdurrahim Baba’nın XI. Yüzyılı Maveraunnehir’de Âdabu’t-Tarik Adlı Kalendername Eseri. (1395 H.Ş.). Tashih ve Açıklama: Mehran Afşari, Çeşme-i Yayınları.

Makale Yan Taraf

Manizhe Ghodrati Vayghan
Sorumlu Yazar / https://ror.org/013cdqc34

DOI:

10.59402/EE003202310
Nasıl Atıf Yapılır
Ghodrati Vayghan, M. (2023). Hacı Abdurrahim Baba, Âdabu’t-Tarik.: Hacı Abdurrahim Baba’nın XI. Yüzyılı Maveraunnehir’de Âdabu’t-Tarik Adlı Kalendername Eseri. (1395 H.Ş.). Tashih ve Açıklama: Mehran Afşari, Çeşme-i Yayınları. Edeb Erkan, (3). https://doi.org/10.59402/EE003202310

Özet

Bu çalışma, Hacı Abdurrahim Baba’nın Adabu’t-Tarik adıyla yazdığı Kalendername’nin neşrini konu edinmektedir. Adabu’t-Tarik’in İran Milli Meclis Kütüphane ve Müzesinde bulunan nüshası, Mehran Afşari tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Afşari, bu elyazma eserde olan bazı yanlışlıklar nedeniyle uzun süre Adabu’t-Tarik’in Saint Petersburg nüshasına erişmeye ve eserin bir kopyasını hazırlamaya çalıştı. Sonra her iki nüsha bir arada değerlendirilmiş ve yayın aşamasında Saint Petersburg nüshası da karşılaştırılarak yayınlamıştır. Eserde Kalenderilik hakkında bilgi de verilmiş ve eserin içeri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Mehran Afşari, İran’da Kalenderilik, Rufailik ve Fütüvvet başlıklarında araştırma yapan ve bu konularda yazma birçok metni de yayınlayan araştırmacılar arasında yer almaktadır. Neredeyse Fütüvvetname konulu bütün risaleleri İran’da yayınlamıştır. Mehran Afşari, hem İran’da hem de dünyada akademik ve bilimsel çalışmalarından özellikle Kalenderilik ve Fütüvvetname konu başlıklarıyla tanınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hacı Abdurrahim Baba, Adabu’t-Tarik, Kalendername, Mehran Afşari.

Makale Detayları