Çocuk Kitaplarında Ahmed Yesevi

Makale Yan Taraf

Soner Erdoğan
Ankara Hacı Bayram Veli University image/svg+xml

DOI:

10.59402/EE005202418
Nasıl Atıf Yapılır
Erdoğan, S. (2024). Çocuk Kitaplarında Ahmed Yesevi. Edeb Erkan, (5), 267–270. https://doi.org/10.59402/EE005202418

Özet

Bu çalışma, Hakan Keleş'in Gönülleri Fetheden Bilge, Hoca Ahmet Yesevi, Veysel Akkaya'nın Türkistan Piri, Ahmed Yesevi ve Duran Çetin'in Türkistan Piri, Hoca Ahmed Yesevi adlı üç eseri ele almaktadır. Hakan Keleş'in eseri, biyografik bir öykü şeklinde Hoca Ahmed Yesevi'nin hayatını sunduğu için genç okurlar ve yetişkinler için çekici bir içeriğe sahiptir. Veysel Akkaya'nın Türkistan Piri, Ahmed Yesevi adlı eseri, Hoca Ahmed Yesevi'nin hayatını anlatıyor. Duran Çetin'in Türkistan Piri, Hoca Ahmed Yesevi eseri, Hoca Ahmed Yesevi'nin kendi dilinden anlatımla zenginleşmiştir. Ancak, incelenen üç eserde Ahmed Yesevi'nin Alevi Bektaşi kültüründeki yeri vurgulanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevi, Hikâye, Çocuk Edebiyatı. 

Kaynaklar

Akkaya, V. (2015). Türkistan Piri, Ahmed Yesevi. Aden Yayınevi.

Çetin, D. (2022). Türkistan'ın Piri, Hoca Ahmed Yesevî. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Keleş, H. (2013). Gönülleri fetheden bilge, Hoca Ahmet Yesevi. Bilgeoğuz Yayınları.

Makale Detayları