Nil Sergeeviç Lykoşin, Türkistan’daki Hazret-Sultan Camii ve Kırgızların (Kazakların) Onunla İlgili Hurafeleri

Makale Yan Taraf

Talgat Zholdassuly
Korkyt Ata Kyzylorda State University image/svg+xml

DOI:

10.59402/EE005202412
Nasıl Atıf Yapılır
Zholdassuly, T. (2024). Nil Sergeeviç Lykoşin, Türkistan’daki Hazret-Sultan Camii ve Kırgızların (Kazakların) Onunla İlgili Hurafeleri. Edeb Erkan, (5), 207–210. https://doi.org/10.59402/EE005202412

Özet

Bu metin, Ahmet Yesevi araştırmalarının ilkleri arasında yer almaktadır. Ahmet Yesevi ve Yesevilik araştırmalarının ilk kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle Hazret Sultan türbesinin bulunduğu yerdeki mescit ve mescitte toplanan topluluklara yönelik gözlemleri dikkat çekicidir. N. S. Lykoşin, Türkistan’a bir yolculuk yapmış, türbe, mescit ve burada düzenlenen faaliyetleri not etmiştir. Mescide gelen cemaatin önce zikrettiği ve ardından halim adı verilen yemeğe düzenlemelerine genişçe yer vermiştir. Mecsit etrafında bulunan mezarlardan Abılay Han’ın kabrini de aktarmaktadır. Mescidin içerisinde bulunan büyük kazandan bahsederken üzerinde yazı, nakış ve kulplarını görüşme ve gözlemlerine dayanak vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Ahmet Yesevi, Hazret Sultan Mescidi, Halim, Abılay Han. 

Kaynaklar

Lykoşin, N. S. (1916). Pol Jizni v Turkestane, Oçerki Byta Tuzemnogo Naseleniya. Petrograd, 218-222.

Makale Detayları