Reyhan Erdoğdu Başaran, Nusayrilik İshakîlik Alevîlik -Tarih, Literatür ve İnanç-

Makale Yan Taraf

Kübra Tombuş
Ankara Hacı Bayram Veli University image/svg+xml

DOI:

10.59402/EE005202417
Nasıl Atıf Yapılır
Tombuş, K. (2024). Reyhan Erdoğdu Başaran, Nusayrilik İshakîlik Alevîlik -Tarih, Literatür ve İnanç-. Edeb Erkan, (5), 261–266. https://doi.org/10.59402/EE005202417

Özet

İslam camiası içinde teşekkül eden Alevilik ya da Nusayrilik gibi oluşumlar ile ilgili akademik çalışmalarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu durum, mevzubahis oluşumlarla ilgili temel esasların henüz aydınlatılmamış olması, nüfusun topluma etkileri ve birbirleriyle irtibat düzeylerinin anlaşılma isteği ile ilişkilidir. Bu çalışmada, İslam’ın temel dinamiklerinden beslenen ve Ali kültü etrafında teşekkül eden Nusayrîlik, İshakîlik ve Alevîlik oluşumlarını; literatür, tarihsel süreç ve itikadî konularıyla birlikte irdelenmiş olan, "Nusayrîlik İshakîlik Alevîlik -Tarih, Literatür ve İnanç- " adlı eser incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nusayrîlik, İshakîlik, Alevîlik, İnanç. 

Kaynaklar

Erdoğdu Başaran, R. (2021). Alevî yazılı metinlerinde Allah tasavvuru. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 1217-1237. https://doi.org/10.17859/pauifd.1021591

Erdoğdu Başaran, R. (2023). Nusayrîlik İshakîlik Alevîlik -Tarih, Literatür ve İnanç-. Eskiyeni Yayınları.

Makale Detayları