Yazar Kılavuzu

Yazar Kılavuzu

 

Makale Hazırlama

Dil: Türkçe, İngilizce

Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 

Makale Türleri

Özgün makaleler, çeviriler, yayın ve bilimsel toplantı değerlendirmelerini bilimsel ölçütlere uygun bir şekilde kabul edip yayınlamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte, yazarlara çalışmanın yayılması için mümkün olduğunca özlü olması tavsiye edilmektedir.

 

Makale Formatı

MS Word Şablonu

 

Görsel Formatı

JPEG En az 300 dpi

 

Kaynak Gösterim Stili

APA7 https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

 

Yazar Değişikliği:

Yazar değişikliği, sadece makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeli ve gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir. Ayrıca sorumlu yazarın kim olduğunun belirtilmesi de önem arz etmektedir.

 

Yazım Kuralları

1. Edeb Erkan, Ahmet Taşğın (Ankara/Türkiye) tarafından yayımlanır.

2. Yazıların gönderimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, değerlendirme süreci açısından önemlidir.

3. Dergiye gönderilecek yazının daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve başka bir derginin yayım sürecinde bulunmaması gerekmektedir.

4. Derginin yayım kapsamına göre Sosyal Bilimler üst başlıklı, Kültürel Çalışmalar ile ilgili; Mimarlık, Sanat, Klasikler, Etnik Çalışmalar, Aile Çalışmaları, Tarih, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Din, Psikoloji ve Sosyoloji gibi disiplinlerin alanlarına giren konularda araştırma makaleleri, çeviriler ve yayın değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

5. Edeb Erkan dergisi uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 2022 yılında yayım hayatına başlamıştır ve altı ayda bir (Mayıs-Kasım) olmak üzere makale yayımlamaya devam etmektedir.

6. Edeb Erkan dergisi yılda iki sayı yayınlanmakta ve bir sayıda veya bir yıl içerisinde aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

7. Edeb Erkan dergisine gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenmektedir.

8. APA7 Atıf Sistemi Yazım Kılavuzu'na (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition) uygun görülmeyenler yazılar, düzeltilmesi için yazarına iade edilmektedir.

9. APA7 Atıf Sistemi Yazım Kılavuzu'na (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition) uygun görülen yazılar, en az iki hakeme gönderilir. Çift taraflı Kör Hakemlik uygulandığı için hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir.

10. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

11. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, iThenticate benzerlik raporuyla birlikte gönderilmelidir. Benzerlik oranı yüzde 10’u geçmemelidir.

12. Edeb Erkan dergisinin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Latin harfleriyle yazılmayan makalelerin Türkçe ve İngilizce Başlık ve Özet/Abstract ve Latin Alfabesi kullanılarak yazılı Kaynaklar/References içermelidir.

13. Yazılar, Türkçe ve İngilizce Özet-Abstract her ikisi için toplam kelime sayısı en az 480 ve en fazla 500 olmalıdır, Anahtar Kelimeler 3 ila 5 ve APA7 atıf sistemine (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition) göre hazırlanan Kaynaklar/References içermelidir.

14. Dergiye gönderilen yazılar, yayıma uygunluk açısından incelenip iki hakeme gönderildikten sonra Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda yayımlanmakta, iki olumlu değerlendirme raporu alan yazı, makale olarak işleme konmakta ve geliş tarihine göre sıralanarak yayımlanmaktadır. Hakem raporlarının biri olumlu, diğeri olumsuz olursa yazı, üçüncü hakeme gönderilmektedir.

15. Edeb Erkan dergisi, ücretsizdir ve içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

16. Edeb Erkan dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için ücret talep etmemektedir.

17. Edeb Erkan dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı yazarlarındadır.

18. Edeb Erkan dergisine gönderilecek yazılarda; özgün bir makale olması, çeviriler ilgili alanında ufuk açıcı ve ilk çalışmalardan olması, yayın değerlendirme, yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyma şartı aranmaktadır.

19. Yazı başlığının altında yazar unvanı, adı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazı akademik çalışmalardan (Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik veya Bilimsel Toplantılardan) üretilmiş ise muhakkak belirtilmelidir.

20. Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) uyulmalıdır. TDK İmla Kılavuzu’na göre hazırlanmalıdır. Encyclopaedia of Islam Three Online’dan İngilizce terim ve kavramlar için bakılmalıdır: https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3

21. Edeb Erkan dergisinde yayımlanan makalelerin hukuki sorumluluğu yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz.

22. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır. Bu ilkelere uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

 

Kaynak Gösterim Stili

Makaleler, APA7 Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır.

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

 

Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun

1. Yazar bilgileri eklendi

• E-posta adresi

• Tam posta adresi

• Telefon numarası

  ORCID ID

• ROR ID (ROR ID kurum numarasıdır https://ror.org/ sayfasından kurum numaranızı öğrenebilirsiniz).

2. Gerekli tüm dosyalar yüklendi

• Makale metni

3. Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı

4. Kaynaklarda adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmış olmalıdır.

 

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır

1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.

2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.

3. Makalenin editöryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.

4. Yazarın veya varsa yazarların işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).

5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).

 

Yazar Kılavuzu

Yazıların Gönderilmesi

Edeb Erkan dergisine çalışmalarını göndermek isteyen yazarlar, dergi web sitesinde yer alan Kayıt sekmesini tıklayarak profil oluşturmalıdır. Profil oluşturulduktan sonra “Yeni Bir Gönderi Yap” seçeneği takip edilmelidir. Bu alanda 5 aşama bulunmaktadır:

1. “Başla” seçeneği altında makalenin dili ve türü (makale, çeviri, yayın değerlendirme) seçilmeli; ardından derginin kurallarının kabul edildiğine ilişkin gerekli onaylama işlemleri tamamlanmalıdır. Sayfanın altındaki “Kaydet ve devam et” seçeneğinden bir sonraki aşamaya geçilir.

2. “Gönderiyi Yükle” adımından dosya içeriğini seçip MS Word formatında ve dergimizin yazım kurallarına göre düzenlenmiş dosya yüklenmelidir. Bu aşamada 1. Dosya Yükle, 2. Değerlendirme Detayları, 3. Onay adımlarının üçünün de tamamlandığından emin olunuz.

3. “Üst veri gir” adımından makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ve özeti girilmeli ve yine sayfa altındaki “Kaydet ve devam et” butonu tıklanmalıdır.

4. “Onay” adımından “Gönderiyi bitir” butonu tıklanmalıdır. Bu adımdan sonra “Gönderi tamamlandı” uyarısı görüntülenir. Böylece makaleniz dergi sistemine yüklenmiş olur.

5. “Sonraki adım” kısmında gönderinizi inceleyebilir ya da yeni bir gönderi oluşturabilirsiniz.

 

Yazıların Değerlendirmeye Alınması

Dergiye gönderilen çalışmaların incelenmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

1. Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

2. Başlık, yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin içindeki Giriş bölümü sonrası tüm başlıklar (Özet, Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır.

3. Çalışmalarda Türk Dil Kurumu Yazım (İmla) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

4. Yazar adı/adları dergi web sistemine yüklenen yazılarda yer almamalıdır. Yazar bilgileri dergi sistemine kayıt yapılırken eksiksiz doldurulmalıdır. Yazar adı/adları dışında metnin başlığı ve yazarın iletişim bilgileri (yazışma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.

5. Ana metnin öncesinde, toplamları 480-500 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir “Özet/Abstract” yer almalıdır. Özette araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. Özet'in hemen altında en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yer almalı ve bu anahtar kelimelerin baş harfleri büyük olmalıdır ve sonuncu anahtar kelimenin sonuna nokta (.) konulmalıdır.

6. Özet ve Anahtar Kelimeler 11 punto ile yazılmalıdır.

7. Yazıların İngilizce özetinde kullanılan kavramların İngilizce karşılıklarında Encyclopedia of Islam'ın kendisi ve kaynakları dikkate alınmalıdır. (https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3)

8. Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde gönderme yapılan kaynak yabancı dilde ise yapıtın adından sonra mutlaka Türkçesi, parantez içinde, eğik harfler ve tırnaklar kullanılmadan verilmelidir.

 

Yayının Adı ve Başlık Verilmesi

Başlıkta çift tırnak (“...”) veya eğik çizgi işareti (/) kullanılmamalıdır. Çift tırnak (“...”) kullanılması durumunda, bu çalışmaya başka bir çalışmada atıf yapıldığında aynı başlıkta çift tırnağın iki kez yazılması durumu ortaya çıkmaktadır ki bu da uygun değildir. Gerekmesi durumunda tek tırnak (‘...’) tercih edilebilir. İki nokta (:) ise gerekli görülmesi halinde alt başlıktan önce kullanılabilir.

Türkçe başlık ve İngilizce başlık, anlam açısından tam uyumlu olmalıdır.

Ana ve alt başlıklar ondalık sistem düzeninde, rakam ve sonrasında nokta kullanılarak oluşturulmalıdır. Başlık numarası ile başlığın ilk harfi arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

 

Yazar ve Kurum Bilgisinin Yazımı

Yazarın adı ve soyadı sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde kalın olarak yazılmalı, eğik yazım ise kullanılmamalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum üniversite ise üniversite adı, fakültesi ve anabilim dalı yazılmalı, kurumun bulunduğu şehir ve ülke de belirtilmelidir. Yazar tarafından aktif olarak kullanılan e-posta adresi de yazılmalıdır.

Yazar bilgileri, çalışmanın etki değerinin “yazar, üniversite, anabilim dalı, şehir ve ülke” kategorilerinde tespit ve takibinde kullanılmaktadır. Ayrıca yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası (ORCID), kişi bilgi alanına eklenmelidir. ORCID numarası, ORCID web sayfasından ücretsiz olarak alınabilmektedir.

Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Alevi Bektaşi Kültürü Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye / e-posta: ankarahacibayram@hbv.edu.tr / ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

 

Özet/Abstract Yazımı

Dergiye gönderilen yazının başında, incelenen konuyu kısa ve anlaşılabilir biçimde özetleyen toplamları en az 480, en fazla 500 kelimeden oluşan Türkçe Özet ile İngilizce Abstract bulunmalıdır.

Özet/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli; ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir.

Özet/Abstract, tek paragraf halinde yazılmalıdır.

Özet metninde yer alan özel isim (din, mezhep, şahıs, kelam vb.), kitap adı ve kavramların yazımında TDK Sözlük’ün kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (Abstract) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopedia of Islam’ın son sürümü dikkate alınmalı (https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3) ve Çeviri Yazı/Transkripsiyon Alfabesi kullanılmalıdır.

 

Anahtar Kelimelerin Seçimi

Özet ve Abstract kısımlarından hemen sonra en az üç, en fazla beş kavramdan oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır

 

Eser Adlarının Yazımı

Türkçe olarak yayımlanan/hazırlanan kitap, dergi, ansiklopedi, tez ve gazete gibi çalışmaların isimlerini oluşturan sözcükler, büyük harfle başlanarak yazılır. Eser adları eğik (italik) olarak biçimlendirilir. Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Metin, Dipnot, Kaynaklar vb. yerlerde geçen eser adları da dahil aynı şekilde biçimlendirilir.

 

Yazılarda Kaynak Gösterimi ve Dipnot Vermek

Kaynak gösterimi metin içi ve APA7 olacaktır. (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition) Metin içi atıf, atıf verilen cümlenin noktasından önce olmalıdır. Yazıda verilen kaynaktan daha fazla veya ek bilgi gerekliyse dipnot olarak metnin altında ve sıra numarası başlatılarak ardışık verilmelidir. Metin içindeki dipnot numarası noktadan sonra konulmalıdır.

 

Şiir Dizelerinin Yazımı

Şiir dizeleri her geçtiği yerde eğik yazılır.

Sâkin ol, kimsenin gönlünü yıkma

Gerçek Erenlerin izinden çıkma

Eğer âşık isen ölmezsin korkma

Âşığı kurt yemez uc’da değildir.

Hacı Bektaş Veli

Şiir dizeleri yan yana yazıldığında aralarına öncesi ve sonrasına birer boşluk bırakılarak eğik çizgi (/) konulur.

Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma / Gerçek Erenlerin izinden çıkma / Eğer âşık isen ölmezsin korkma / Âşığı kurt yemez uc’da değildir.

Hacı Bektaş Veli

 

Rakamların Yazımı

Saat, para tutarı, ölçü̈ ve istatistiksel veriler rakam ile yazılır:

17.30’da | 1.500.000 lira | 150 kilometre | 15 metre kumaş̧ | 1.250.000 kişi

Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmamalıdır:

%25 | ‰50

Sayılar yazıyla yazılabilir:

bin yıldan beri | on dört gün | haftanın beşinci günü̈ | üç̧ ayda bir | yüz soru

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılır:

1 milyar 500 milyon kişi | 3 bin 255 kalem | 8 trilyon 412 milyar vb.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

iki yüz | üç yüz altmış beş | bin iki yüz elli bir

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

ikişer | dokuzar | yüzer.

 

Tarih ve Yüzyılların Yazımı

Tarihler kısaltılmadan yazılır:

Hatalı Kullanım: 1810-11 | 1914-15

Doğru Kullanım: 1810-1811 | 1914-1915

Yüzyıllar, rakam ile yazılmalı ve sonrasındaki “yüzyıl” sözcüğü küçük harfle başlamalıdır:

Hatalı Kullanım: 6/12. Yüzyıl | 19. Yüzyıl

Doğru Kullanım: 6./12. yüzyıl | 19. yüzyıl

 

Atıf ve Alıntı Yapmak

Yazar çalışmasında farklı bir kaynakta yer alan düşünce, tartışma veya tespite atıf yapıyorsa metin içinde APA7 atıf sistemine göre ( ) kaynak göstermelidir (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition). Yapılan atıf, eserin belli bir sayfasına ya da sayfa aralığına ise sayfa numarası verilmelidir. Şayet çalışmanın tümüne bir atıf varsa yani okuyucunun çalışmanın tümünü incelemesini gerektirecek bir boyutta atıf yapılmışsa dipnotta “Bu konuda bkz.”, “Bu görüş̧ ile ilgili bkz.”, “Bu tartışma hakkında bkz.” veya sadece “bkz.” ifadesinden sonra kaynak belirtilmelidir.

Yazarın alıntı yaptığı kaynak olduğu gibi alınıyorsa alıntılanan kısım “çift tırnak içinde verilmelidir” ve sonuna ( ) parantez içerisinde verilmek suretiyle kaynağı belirtilmelidir.

Doğrudan alıntılanan metin içerisinde var olan alıntılar ise ‘tek tırnak’ kullanılarak yazılmalıdır.

Doğrudan alıntılanan kısım üç satırdan uzun ise (kırk kelimeden fazla ise) ayrı bir paragraf halinde gösterilmelidir. Uzun alıntıların ana metinden ayırt edilmesi için normal metin boyutundan küçük 11 punto yazı tipi boyutunda ve paragrafın tamamının soldan satır başı hizasında girintili olacak şekilde yazılması gerekmektedir.

Doğrudan aktarılan metinde, anlamı değiştirmemek şartıyla, bazı kelime, cümle ve paragraflar çıkarılabilir. Çıkartılan kısımların yerine üç nokta (...) konulur.

Bir kaynaktan aynen alıntılanan kısmın “çift tırnak” içine alınmadan yazılması ve sadece sonunda kaynağın yazılması ile yetinilmesi doğru olmaz. Bu kurallara uyulmadığı takdirde yazar, yayın etiği ihlali (İntihal/Plagiarism) suçlamasına muhatap olabilir.

 

Tablo ve Şekil Oluşturmak

Tablo ve şekillerin başlıklandırılmasında “Tablo” veya “Şekil” ibaresi kullanılmalıdır. Grafik, çizelge, çizim, harita, fotoğraf ve resimler şekil olarak değerlendirilmektedir. Tablo açıklaması tablonun üstünde, şekil açıklaması ise görselin altında yer almalıdır.

Başlıklandırmada ardışık sayı kullanılmalıdır. Kullanılan başlıklar, 11 punto yazı tipi boyutunda olmalı ve satır girintisi olmamalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Tablo 1: Alevi ve Bektaşi Kültürü Şairleri

Şekillere, “Şekil” ibaresi ile başlayan ve ardışık numaralar ile numaralandırılmış̧ başlıklar verilmelidir. Resim, Grafik, Çizim vb. ile başlanılmamalıdır. Şekillerde kenarlık da kullanılmamalıdır.

Şekil 1: Alevilikte Semah

 

Yazarların Görev ve Sorumlulukları

 

Yazarlık ve Katkıda Bulunma

Yazarlık, çalışmanın içeriğine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

 

Yazar Değişikliği Talepleri

Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.

Böyle bir değişiklik talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

 

Makale Yazımı

Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

 

Özgünlük

Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

 

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma

Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

 

Veri Erişimi ve Muhafazası

Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TÜBİTAK'ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

 

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın

Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergide yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

 

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

 

Çıkar Çatışması

Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş̧ lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve destek verenlerin çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

 

Hata Bildirimi

Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için iş birliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle iş birliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

 

Görüntü Bütünlüğü

Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.