eISSN: 2980-1095 ISSN: 2980-1567
Yayın Aralığı: Altı Ayda Bir
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ahmet Taşğın

Yeni Sayı

4/2023

Araştırma Makaleleri

Çeviriler

Yayın Değerlendirmeleri

Edeb Erkan (EE) dergisi uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 2022 yılında yayım hayatına başlamıştır ve yılda iki sayı olmak üzere makale yayımlamaya devam etmektedir. Edeb Erkan; Türkistan, Horasan, Azerbaycan, Rum, Rumeli Marifeti üzerine yapılacak çalışmaların akademik zeminidir. Bu çerçevede Fütüvvet, Melamet, Kalenderlik, Yesevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Tasavvuf konularının anlaşılmasına katkı sağlamakta ve bu alanda yapılacak yeni bilimsel gelişmeleri, araştırmaları teşvik edecek nitelikli ve özgün akademik makaleler yayımlamaktadır. Bu konularda yürütülen çalışma ve araştırmalar ile sınırlı alan dergisi Sosyal Bilimler üst başlıklı, Kültürel Çalışmalar ile ilgili; Mimarlık, Sanat, Klasikler, Etnik Çalışmalar, Aile Çalışmaları, Tarih, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Din, Sosyoloji gibi disiplinlere açık bir platformdur.

Duyurular

Arşiv

Eski sayılara bak

Tüm Sayıları Göster