Edeb Erkan (EE) dergisi uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 2022 yılında yayım hayatına başlamıştır ve altı ayda bir (Mayıs-Kasım) olmak üzere makale yayımlamaya devam etmektedir. Edeb Erkan; Türkistan, Horasan, Azerbaycan, Rum, Rumeli Marifeti üzerine yapılacak çalışmaların akademik zeminidir. Bu çerçevede Fütüvvet, Melamet, Kalenderlik, Yesevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Tasavvuf konularının anlaşılmasına katkı sağlamakta ve bu alanda yapılacak yeni bilimsel gelişmeleri, araştırmaları teşvik edecek nitelikli ve özgün akademik makaleler yayımlamaktadır. Bu konularda yürütülen çalışma ve araştırmalar ile sınırlı alan dergisi Sosyal Bilimler üst başlıklı, Kültürel Çalışmalar ile ilgili; Mimarlık, Sanat, Klasikler, Etnik Çalışmalar, Aile Çalışmaları, Tarih, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Din, Psikoloji ve Sosyoloji gibi disiplinlere açık bir platformdur.

Özetleme ve İndeksleme: EBSCO, EBSCO - CEEAS, ERIH PLUS ve diğer veri tabanları.

Yeni Sayı

Sayı 5 (2024)

Araştırma Makaleleri

PDF

1-27

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202401
PDF

29-53

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202402
PDF

55-66

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202403
PDF

67-82

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202404
PDF

83-106

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202405
PDF

107-124

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202406
PDF

125-157

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202407
PDF

159-176

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202408

Çeviriler

PDF

179-187

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202409
PDF

189-200

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202410

T, Hılvet

Öner Atay
PDF

201-206

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202411
PDF

207-210

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202412
PDF

211-231

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202413

Yayın Değerlendirmeleri

PDF

235-243

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202414
PDF

245-253

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202415
PDF

255-260

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202416
PDF

261-266

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202417
PDF

267-270

DOI: https://doi.org/10.59402/EE005202418