eISSN: 2980-1095 ISSN: 2980-1567
Yayın Aralığı: Altı Ayda Bir
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ahmet Taşğın

Geleneksel Tedavi Yöntemleri Bağlamında Hamzalı Köyü Babuç Türbesi Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme
A Folk Scientific Investigation On Babuç Tomb In Hamzalı Village Within The Context Of Traditional Treatment Methods

Geleneksel Tedavi Yöntemleri Bağlamında Hamzalı Köyü Babuç Türbesi Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme
A Folk Scientific Investigation On Babuç Tomb In Hamzalı Village Within The Context Of Traditional Treatment Methods

Makale Yan Taraf

Nasıl Atıf Yapılır
Atay, Y. (2023). Geleneksel Tedavi Yöntemleri Bağlamında Hamzalı Köyü Babuç Türbesi Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme: A Folk Scientific Investigation On Babuç Tomb In Hamzalı Village Within The Context Of Traditional Treatment Methods. Edeb Erkan. https://doi.org/10.59402/EE003202307

Özet

Bu çalışmada Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesi Hamzalı köyünde bulunan Babuç Türbesi'ndeki geleneksel halk hekimliği uygulamaları ve ocakları ele alınmıştır. Saha araştırmalarında modern tıptan uzak ve özgün haliyle yaşayan bu inanç ve uygulamalar gözlem ve görüşme yoluyla kayıt altına alınmıştır. Diğer bölgelerde farklı biçimlerde devam eden inanç pratikleriyle ilişkisi araştırılmıştır. Nüfusun azaldığı köylerde ise bu uygulamalar genç kuşaklara aktarılamadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu geleneksel şifa süreçleri başka birçok yerde de görülmektedir. Bir aileden kan bağıyla aktarılan tedavi yöntemi birçok araştırmaya konu olmuş ve ocak müessesesini ortaya çıkarmıştır. Doğal ortamda uygulanışı ve adımları takip edilen ocakçılık, halk hekimliği, şifa, dilek dileme, bez bağlama, kurban kesme gibi pek çok konudan söz edilebilir. Türbeye ve içinde olduğuna inanılan ele duyulan saygı; yaratıcıya minnetin bir şekli olan kurbanın, halk hekimliğindeki önemi açıklanmıştır. Araştırmada sürdürülen uygulamalar ve inanışlar kayıt altına alınmıştır. Köyde ikamet edenlerin yanı sıra türbeyi ziyarete gelen kişilerle de görüşmeler yapılmıştır. Bu geleneksel tedavi yöntemi yaşatılmaya devam edilmekte ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırıkkale, Türbe, Babuç, Halk Hekimliği, Ocak, İnceleme.

Makale Detayları