eISSN: 2980-1095 ISSN: 2980-1567
Yayın Aralığı: Altı Ayda Bir
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ahmet Taşğın

Onomastik Çerçevede Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarihi Asil Çikler (Çiket/ İskit/Sakalar)
Özgül, V. (2022). Onomastik Çerçevede Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarihi Asil Çikler (Çiket/İskit/Sakalar), (Gözden geçirilmiş) 2. Baskı. Gazi Kitabevi.

Onomastik Çerçevede Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarihi Asil Çikler (Çiket/ İskit/Sakalar)
Özgül, V. (2022). Onomastik Çerçevede Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarihi Asil Çikler (Çiket/İskit/Sakalar), (Gözden geçirilmiş) 2. Baskı. Gazi Kitabevi.

Makale Yan Taraf

Cenk Güray
Sorumlu Yazar / https://ror.org/04kwvgz42

DOI:

10.59402/EE003202309
Nasıl Atıf Yapılır
Güray, C. (2023). Onomastik Çerçevede Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarihi Asil Çikler (Çiket/ İskit/Sakalar): Özgül, V. (2022). Onomastik Çerçevede Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarihi Asil Çikler (Çiket/İskit/Sakalar), (Gözden geçirilmiş) 2. Baskı. Gazi Kitabevi. Edeb Erkan. https://doi.org/10.59402/EE003202309

Özet

Vatan Özgül’ün kitabı, onomastik bilimi üzerinden tarihsel metinlerin irdelenmesine yönelik yöntemin sunulduğu, literatürde ilk eserdir. Osmancık’ın kökeninin; “devlet kurup yönetme geleneği”ne sahip, “Asil ÇİKler” adlı yerleşik/uygar Türkî kavme dayandığı, Osmancık’ın ailesinin Mengüciklerle aynı aile olduğu saptanmaktadır. Orhan Bey’in atalarınınsa Kimek-Bayat boyundan olduğu, Orhan Bey’i Osmancık’ın büyüttüğü, Osmancık’ın asıl oğlunun Balabancık olduğu saptanmaktadır. 13 yüzyıl Anadolu’sunda meşhur birçok manevi önderin kimlikleri deşifre edilmektedir. Kuruluş döneminin başat manevi ekolü olup, Alevîlik-Bektaşîlik’in temeli Babaîlik hakkında detaylı bilgiler aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmancık, Balabancık, Asil ÇİKler.

Makale Detayları