Mahirî Dede Hayatı ve Şiirleri: Mehmet Mahir Özkolaçık [d. 1887-ö. 1952]
Mahirî Dede Life and Poems: Mehmet Mahir Özkolaçık [b. 1887-d. 1952]

Makale Yan Taraf

Ali Timurtaş Özmen
Sorumlu Yazar

Şahin Orbay Daldal
https://ror.org/05mskc574

Nurhazal Bilgi
https://ror.org/05mskc574

DOI:

10.59402/EE002202203
Nasıl Atıf Yapılır
Özmen , A. T., Daldal , Şahin O., & Bilgi, N. (2022). Mahirî Dede Hayatı ve Şiirleri: Mehmet Mahir Özkolaçık [d. 1887-ö. 1952]: Mahirî Dede Life and Poems: Mehmet Mahir Özkolaçık [b. 1887-d. 1952]. Edeb Erkan, (2). https://doi.org/10.59402/EE002202203

Özet

Bu çalışma, Kolu Açık Hacım Sultan Ocağının 20. yüzyıldaki dedelerinden Mehmet Mahir Özkolaçık’ın hayatı ve şiirlerini konu edinmektedir. Mehmet Mahir Özkolaçık, Malatya Yazıhan Karaca Köyünde 1887 yılında doğmuş ve yine Karaca köyünde 1952 yılında ölmüştür. Osmanlı Devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamıştır. Hacım Sultan ocağına mensup olduğu için ocağın hizmetini yürütmeye gayret etmiştir. Hacım Sultan ocağı, Hacı Bektaş Veli Dergâhına bağlıdır. Bundan dolayı da Mehmet Mahir Özkolaçık'ın Hacı Bektaş Veli evlatlarıyla yakın mesaisi ve dostluğu olmuştur. Mehmet Mahir Özkolaçık, şiirlerinde Mahir, Mahirî ve Kul Mahir mahlaslarını kullanmıştır. Kendisi ve çevresi tarafından okunan şiirleri, birçok yerde dağınık halde korunmuştur. Her geçen gün Mehmet Mahir Özkolaçık’ın şiirleri kaybolmaktadır. Bununla birlikte şiirlerinin büyük bir kısmı, Hacım Sultan Ocağı mensuplarının elindeki defterlerde de kayıtlıdır. Defterler, Mehmet Mahir Özkolaçık’ın kalemiyle yazılmış ve müellif nüshasıdır. Bu çalışmada yer verilen onun şiirleri bu üç defterden seçilerek alınmıştır. Şiirlerin tamamı hece ölçüsüyle yazılmıştır. Şiirlerinde, ‘Ehlibeyt muhabbeti’ yoğun olarak işlenmiştir. Ayrıca Mehmet Mahir Özkolaçık, özellikle temas halinde olduğu Çelebileri şiirlerine konu edinmiştir. Yaşadığı dönemden ve karşı karşıya olduğu sıkıntılardan da söz etmiştir. Bu çalışmayla birlikte Mehmet Mahir Özkolaçık’ın hayatı hakkında kısa bilgi verilmesinin yanı sıra şiirlerinin bir kısmı ilk defa yayımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mehmet Mahir, Hacım Sultan Ocağı, Hacı Bektaş Veli, Şiir, Cönk.

Makale Detayları