Ehl-i Hak Mezhebi (Ali İlahiler)
Khan, Saeed (1928). “The sect of Ahl-i Haqq”, The Muslim World, Volume 17, pp. 31-42.

Makale Yan Taraf

Abdülkadir Yeler
Sorumlu Yazar - Çeviren / https://ror.org/05j1qpr59

DOI:

10.59402/EE002202207
Nasıl Atıf Yapılır
Yeler, A. (2022). Ehl-i Hak Mezhebi (Ali İlahiler): Khan, Saeed (1928). “The sect of Ahl-i Haqq”, The Muslim World, Volume 17, pp. 31-42. Edeb Erkan, (2). https://doi.org/10.59402/EE002202207

Özet

Bu çalışma, Han Saeed tarafından İngilizce olarak yazılan ve 1928 yılında yayınlanan “The Sect of Ahl-i Haqq (Ali İlahis)” başlıklı makalenin Türkçe tercümesidir. Makale içeriğinde Hacı Bektaş Veli’den bahsedilmesi ve Ehli Haklarla ilişkisinin kurulması, makaleyi tarafımızca önemli kılmaktadır. Ehl-i Haklar, Yaresan Alevileri, Ali İlahiler gibi isimlerle de anılmaktadır. Ehli Haklarda Huda’nın 7 defa insan suretinde hulul ettiği inancı vardır. Huda, alemlerin yaratıcısı Havendigar şeklinde zuhur etmiş, sonra Ali Murtaza, Şah Hoşin, Sultan Sahak, Şah Veys Kulu, Muhammed Bey ve Ateş Bey olarak zuhur etmiştir. Ehli haklarda, “dona don” denilen, kişinin öldükten sonra tekrar dünyaya geleceği inancı bulunaktadır. Ehli haklara göre Hacı Bektaş Veli, Sultan Sahak’ın Anadolu’daki tecessümü ve Tanrının zuhurudur. Sultan Sahak döneminde topluluk, “Hanedan” denilen yedi aileye ayrılmış ve yönetimleri de bu yedi aileden gelen yedi Pir’e bırakılmıştır. Sultan Sahak’tan sonra “Hanedan” sayısı on ikiye çıkmıştır. Ehl-i Hak olan her bir birey, bu on iki aileden birine bağlı olmak zorundadır.

Anahtar Kelimeler: Ehli Hak, Saeed Khan, The Muslim World.

Makale Detayları