Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh (Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı)
Gürkan, N.-Bardakçı, M. N.-Sarıkaya, M. S. (2015). Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’lİrbâh (Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı), Kitap Yayınevi.

Makale Yan Taraf

Özden Özdemir
Sorumlu Yazar / https://ror.org/05mskc574

DOI:

10.59402/EE002202209
Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir, Özden. (2022). Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh (Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı): Gürkan, N.-Bardakçı, M. N.-Sarıkaya, M. S. (2015). Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’lİrbâh (Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı), Kitap Yayınevi. Edeb Erkan, (2). https://doi.org/10.59402/EE002202209

Özet

İbnü’s-Serrâc tarafından 715/1315’te yazılan Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh adlı eser dönemin sufileri hakkında bilgi vermekle birlikte Sarı Saltuk’un gerçekte yaşadığını ifade eden tarihî bilgileri yönüyle oldukça önemlidir. Eser, müellif tarafından bizzat görülen Sarı Saltuk’un kişiliği, halifeleri, menkıbeleri hakkında birinci ağızdan kaynak niteliği taşımaktadır. Sarı Saltuk’a dair en kadim bilgileri içermesi bakımından Anadolu Aleviliği tarihine de kaynaklık etmektedir. Aynı zamanda Rifâî şeyhi olan İbnü’s-Serrâc tarikat kurucusu Ahmet Er-Rifaî’ye ve kendi zamanına kadarki Rifâî dervişlerine dair bilgi ve menkıbelere yer vermektedir. Tasavvuf tarihinin önde gelen isimlerinden Zünnûn Mısrî, Hallac-ı Mansur, Abdulkâdir Geylânî, İbnü’l- Arabî gibi pek çok sufinin de halk arasında dolaşan anlatılarını aktarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İbnü’s-Serrâc, Rifâîlik, Menkıbeler.

Makale Detayları