eISSN: 2980-1095 ISSN: 2980-1567
Yayın Aralığı: Altı Ayda Bir
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ahmet Taşğın

Hacı Bektaş Veli’nin Nafileler Hakkındaki Açıklaması
Rubaiyyat-ı Hayyam, Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi, No 2599, v.

Hacı Bektaş Veli’nin Nafileler Hakkındaki Açıklaması
Rubaiyyat-ı Hayyam, Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi, No 2599, v.

Makale Yan Taraf

Gheis Ebadi
Sorumlu Yazar - Çeviren / https://ror.org/05mskc574

DOI:

10.59402/EE003202308
Nasıl Atıf Yapılır
Ebadi, G. (2023). Hacı Bektaş Veli’nin Nafileler Hakkındaki Açıklaması: Rubaiyyat-ı Hayyam, Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi, No 2599, v. Edeb Erkan. https://doi.org/10.59402/EE003202308

Özet

Bu çeviri, Hacı Bektaş Veli’ye müritlerinin sorduğu soruya verdiği cevabı konu olan iki sayfalık risaleden oluşmaktadır. Eser, Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi, No 2599, Rubaiyyat-ı Hayyam isimli eserinin son iki sayfasında yer almaktadır. Müritleri, Hacı Bektaş Veli’ye bir muhabbet meclisinde feyzinden istifade etmek için soru sorup cevap istemişlerdir. Nafile namaz ve oruç hakkında kendisine yöneltilen soruya Hace Abdullah Ensari’nin İlahi-name isimli eserinde yer alan ifadelerin aynısını aktararak cevap vermiştir. Metinde yer alan eksik ve imla hataları onarılmıştır. Eser, orijinalinin fotoğrafı ve çevirisiyle birlikte burada verilmiştir. Eser, bugüne kadar çok fazla dikkat çekmemiş ve neredeyse literatürde yeterli düzeyde değerlendirilmemiştir. Bu bakımdan da ilk defa bu çalışmayla birlikte eserin çeviri ve metniyle birlikte paylaşımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş Veli, Hace Abdullah Ensari, İlahi-name.

Makale Detayları