eISSN: 2980-1095 ISSN: 2980-1567
Yayın Aralığı: Altı Ayda Bir
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ahmet Taşğın

Bektaşi Mücahit Alayı (Mücâhidîn-i Bektâşiyye)
Bektashi Mujahid Regiment (Mucahidin-i Bektashiyya)

Bektaşi Mücahit Alayı (Mücâhidîn-i Bektâşiyye)
Bektashi Mujahid Regiment (Mucahidin-i Bektashiyya)

Makale Yan Taraf

Nasıl Atıf Yapılır
Özgül, V. (2023). Bektaşi Mücahit Alayı (Mücâhidîn-i Bektâşiyye): Bektashi Mujahid Regiment (Mucahidin-i Bektashiyya). Edeb Erkan. https://doi.org/10.59402/EE003202302

Özet

Birinci Dünya Savaşı sürecinde 1915 yılı, Osmanlı açısından oldukça zorlu şartlar altında bir mücadeleyi gerektirmişti. 1915 kışı oldukça ağır geçmiş, üstelik tifüs, tifo ve dizanteri salgınından dolayı 3. Ordu oldukça güç duruma düşmüştü. Mücadeleler, Kars ve Van çevresinde yoğunlaşmış, bu sırada da Ermeni isyanları baş göstermişti. Bu olumsuz gelişmelerin devamında Ruslar, Erzurum merkezine doğru ilerleme fırsatını bulmuşlardı. Birinci Dünya Savaşı döneminde Mevlevi Mücahid Alayı gibi mücahid birlikleri oluşturularak farklı cephelerde destek sağlanıyordu. Bu minvalde Ahmed Cemaleddin Çelebi önderliğinde 1915 Nisan ayı civarı Bektaşi Mücahid Alayı oluşturulmaya başlanmış, 1915 yılı sonlarında Erzurum cephesine yönlendirilmiş, Erzurum cephesinde görev alması sağlanmıştı. Bektaşi Mücahid Alayı, 1916’nın Ocak ayı ortalarından Şubat ayı ortalarına kadar, yani yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre boyunca fiziksel anlamda mücadele içinde yer alır. 9. ve 11. Kolordu’nun düştüğü zor durumdan kurtarılmasında başarı sağlamışlarsa da yetersiz askeri eğitim ve yoğun çarpışmaların olduğu dönemdeki çetin kış şartlarında kısmi destek sağlayan bu alay, kısa bir süre sonra cephe gerisine kaydırılmış ve ardından lağvedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Erzurum Cephesi, Bektaşi Mücahit Alayı, Mücâhidîn-i Bektâşiyye, Çelebi Cemaleddin Efendi, Sıtkı Baba, Balabanlı Gül Ağa.

Makale Detayları